Share

Tornet
Utsikt från tornet
Arrow
Arrow
Tornet
Slider

TORNET ÄR STÄNGT FÖR BESÖKARE, VAD HÄNDER NU?

På toppen av Björkberget har det sedan 1933 funnits ett utsiktstorn. Det byggdes av bröderna Storåkers från Siljansnäs, med syfte att visa den milsvida utsikten över Siljansbygden för turister. I nära anslutning fanns redan den mycket välkända och välbesökta serveringen Buffils Annas kaffestuga. Tiotusentals människor från när och fjärran har under årens lopp trampat de 119 trappstegen upp till tornets topp.

Vid den senaste besiktningen våren 2015 visade det sig att stora delar av den bärande konstruktionen var angripen av röta och tornet är sedan dess stängt för besökare. Utsiktstornet har renoverats i flera omgångar, men efter besiktningen gjordes bedömningen att ytterligare renoveringar inte längre är långsiktigt hållbara. Därför kommer det gamla tornet att rivas och ersättas med ett nytt utsiktstorn.

Förhoppningen är att vi under 2018 kan bygga ett nytt utsiktstorn för att återigen göra den fantastiska utsikten tillgänglig för naturums besökare.

De första stegen har redan tagits då Leksands Sparbank beslutat att bidra med 400 000 kronor till ett nytt torn.

Share
X